Na emailovú adresu info@event-furniture.com alebo pomocou objednávkového formulára nám pošlite špecifikáciu vášho dopytu, na základe ktorej vám zašleme individuálnu cenovú ponuku.

Objednávkový formulár

 

• Zaslanie dopytu Vám obratom potvrdíme a najneskôr do 48 hodín (štandardne do 24 hodín) Vám zašleme individuálnu cenovú ponuku a obchodné podmienky na schválenie.

• Po potvrdení cenovej ponuky a obchodných podmienok pre vás záväzne rezervujeme nábytok, manipulantov a dopravu.

• Vo dohodnutý čas na dohodnutom mieste vám nábytok odovzdáme a na mieste bude spísaný preberací protokol . Po skončení akcie, opäť podľa dohody, nábytok preberieme, skontrolujeme jeho stav a opäť spíšeme preberací protokol .

• Nasledujúci pracovný deň od dátumu vrátenia nábytku Vám zašleme vyúčtovacej faktúru za prenájom. Splatnosť faktúry je 14 dní.